На 8 юни бе проведена конференция „Инициатива „Три морета“ – единство, иновации, свързаност“, като на събитието участваха водещи експерти от транспортния и инфраструктурния сектор. Форумът се състоя под патронажа на държавния глава Румен Радев. Целта на инициативата е чрез съвместни проекти между държавите да се насърчи сътрудничеството за инфраструктурна, дигитална и енергийна свързаност за постигане на устойчивост, икономически растеж и ускорено социално и икономическо сближаване. Българското домакинство ще се фокусира върху консолидиране и задълбочаване на инициативата във всички нейни аспекти.

C.R.E.A.M Bulgaria PPP Alliance беше представена от лектора Валери Димитров като той изнесе презентация на тема “Три морета, година на железницата и влияние върху Зеления Пакет