Публично – частното партньорство: инструмент за постигане целите за устойчиво развитие на ООН

28 ноември, гр. София х-л “Балкан”

Презентации на лекторите 

Панел №1: Екология

}

09:45 - 10:00

Зоран Йелич

C.R.E.A.M. Europe, 

}

10:00 - 10:15

Андреас Кюхнен

Cloudeo, Мениджър бизнес развитие

}

10:15 - 10:30

Християн Македонски

Future Soft, Основател и изпълнителен директор

Панел №2: Икономика

}

11:15 - 11:30

Гълъбин Гълъбов

Съюз за стопанска инициатива, Председател

}

11:30 - 11:45

Тео Космора

SDG Finance, Генерален мениджър

}

11:45 - 12:00

Бен Банержее

SIIA, Президент

Панел №3: Социален

}

12:00 - 12:15

Наталия Корчакова-Хийб

SDG17 Consulting, Генерален мениджър

}

12:15 - 12:30

Нелсон Фернандеш

PlanetAI, Мениджър бизнес развитие

}

12:30 - 12:45

Михаил Баликов

“Ведамо” ЕАД, Изпълнителен директор

}

12:45 - 13:00

Андреас Нюмар

Clouditem, Изпълнителен директор

За конференцията

Конференцията е посветена към реализацията на Целите за устойчиво развитие, чрез помощта на публично-частното партньорство като основен инструмент. През тази призма, ще се обърне внимание на ползите от подобен вид сътрудничество, за постигане на по-добро и по-устойчиво бъдеще за всички нас. Глобалните предизвикателства, пред който сме изправени, трябва да намерят своето решение, използвайки различен подход от досегашния. Именно ПЧП моделът предлага иновативна и съвременна колаборация между заинтересованите страни с цел постигане на отлични резултати и удовлетвореност за гражданите. 

 Панел №1: Екология

Измененията в климата понастоящем засягат всяка страна и всеки континент. Те смущават националните икономики и засягат живота, хората и обществата днес и с още по-голяма сила в бъдеще време. В панела ще бъдат изложени основните проблеми и възможните решения чрез ПЧП проекти, който могат да спомогнат за успеха в борбата за опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие и екосистемите.

Панел №2: Икономика

Почти половината от световното население все още преживява с около 2 $ дневно. Един все още бавен и неравномерен напредък в областта на икономическия растеж изисква да се преосмисли и реорганизира икономическата политика в световен мащаб. В тази част от конференцията ще бъдат разгледани ползите от сътрудничеството между частния и публичния сектор и предимството пред познатите методи за повишаване ръста на икономиката.

Панел №3: Социален

Приетите цели от ООН, са насочени към набор от социални нужди включително образование, здравеопазване, социална закрила и създаване на нови работни места. Те са от основополагащо значение за благосъстоянието на хората и обществата. В този панел, ще бъдат представени концепцията за социална икономика и нейното влияние върху качеството на живот на хората, както и предпоставките за създаване на по-устойчиво и приобщаващо общество чрез нейните основни принципи, инициативи и дейности;

Заявка за присъствие

В случай, че обсъжданите теми представляват интерес за вас, моля свържете се с нас, чрез посочените долу контакти. По този начин ще може да изразите желанието за посещение на събитието.

Адрес

гр.София, бул.България №81, вх.Б, ет.5

Телефон

(+359) 2 843 3073
(+359) 884 218 444

Електронна поща